Stichting MaTCH Talenten

Stichting MaTCH Talenten is een organisatie die zich inzet voor kinderen en jong volwassenen met (meervoudige) beperkingen. Wij noemen die kinderen onze Talenten.

Stichting MaTCH Talenten bestaat op dit moment uit een drietal bestuursleden en 15 vrijwilligers en we zijn bezig om nog meerdere contacten te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij de stichting.

Doel van MaTCH Talenten

Talenten verder brengen in hun competenties door hen werk en scholing aan te bieden, dat is het doel van MaTCH Talenten. Hierdoor ontwikkelen de Talenten meer zelfredzaamheid en krijgen ze een meer op hen afgestemde kennismaking met de maatschappij. Zodoende kunnen ze op een menswaardige en zo gelijkwaardig mogelijke manier deel nemen aan de maatschappij. Middels het stimuleren van hun mogelijkheden dragen we op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de kinderen en maatschappij.

Missie van MaTCH Talenten

De missie van onze stichting is om de kinderen verder laten ontwikkelen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van onze Talenten. Kansen op groei van zelfstandigheid gaan hand in hand met ontwikkelen van wat positief in aanleg al aanwezig is in het kind. Het is voor de kinderen van essentieel belang om zich na het speciaal onderwijs zichzelf verder te ontplooien.
.

(Toekomst)Visie van MaTCH Talenten

Door te kijken naar de aanwezige talenten van de doelgroep benadrukken we de mogelijkheden waarin gedacht en gehandeld worden. De visie is om klein te starten en uit te breiden naar maximaal 40 Talenten in de sociale leeftijd van 10 tot 30 jaar.

MaTCH Talenten heeft een winkelpand in winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden om de stichting meer zichtbaarheid te geven. De MaTCH Talenten winkel wordt met hulp van kinderen met beperkingen gerund. De MaTCH Talentenwinkel is dus door & voor kinderen met beperkingen. Middels de verkoop van deels zelfgemaakte spullen zorgt de stichting voor financiering van de overige activiteiten.

In onze bijzondere winkel vindt u handgemaakte cadeauartikelen, 2e kansartikelen en leuke cadeautjes.
Wilt u een bijdrage doen en steunt u ons initiatief? Wij kunnen altijd 2ehands artikelen gebruiken. Heeft u artikelen liggen die nog een 2e ronde door kunnen. Wilt u ons helpen? Kom gezellig langs in de winkel en lever ze daar in. Een heleboel klanten van ons zullen er blij mee zijn en zo kunnen wij de stichting financieren.

Heeft u geen artikelen om weg te geven maar waardeert u ons initiatief? Het is ook mogelijk om een donatie te doen naar onze stichting. Stichting Match talenten, rekeningnr NL97RABO0325987955

Knutselmiddagenknutselmiddag Match Talentenwinkel

In de MaTCH Talentenwinkel houden wij regelmatig knutselmiddagen voor kinderen. Op woensdag gezellig knutselen in de winkel. Links ziet u een overzicht van de activiteiten die wij bij ons in de winkel organiseren.  U kunt zich via de activiteitenkalender online aanmelden en inschrijven voor een activiteit. Natuurlijk kunt u ook gewoon in de winkel langskomen om zich aan te melden.