Stichting MaTCH Talenten

Stichting MaTCH Talenten is een organisatie in Leeuwarden die zich inzet voor kinderen en jong volwassenen met enkelvoudige/meervoudige beperkingen. Wij noemen onze doelgroep Talenten.

Stichting MaTCH Talenten bestaat  uit drie bestuursleden en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Uiteraard is er binnen onze stichting altijd plaats voor nog meer enthousiaste vrijwilligers.

Doel van MaTCH Talenten

Talenten verder brengen in hun competenties door hen werk en scholing aan te bieden, dat is het doel van MaTCH Talenten. Hierdoor ontwikkelen de Talenten meer zelfredzaamheid en krijgen ze een meer op hen afgestemde kennismaking met de maatschappij. Zodoende kunnen ze op een menswaardige en zo gelijkwaardig mogelijke manier deel nemen aan de maatschappij. Middels het stimuleren van hun mogelijkheden dragen we op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de kinderen en maatschappij.

Missie van MaTCH Talenten

De missie van onze stichting is om de kinderen verder laten ontwikkelen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van onze Talenten. Kansen op groei van zelfstandigheid gaan hand in hand met ontwikkelen van wat positief in aanleg al aanwezig is in het kind. Het is voor de kinderen van essentieel belang om zich na het speciaal onderwijs zichzelf verder te ontplooien.
.

(Toekomst)Visie van MaTCH Talenten

Door te kijken naar de aanwezige talenten van de doelgroep benadrukken we de mogelijkheden waarin gedacht en gehandeld worden. De visie is om klein te starten en uit te breiden naar maximaal 40 Talenten in de sociale leeftijd van 10 tot 30 jaar.

MaTCH Talenten heeft een winkelpand in winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden om de stichting meer zichtbaarheid te geven. De MaTCH Talenten winkel wordt met hulp van kinderen met beperkingen gerund. De MaTCH Talentenwinkel is dus door & voor kinderen met beperkingen. Middels de verkoop van deels zelfgemaakte spullen zorgt de stichting voor financiering van de overige activiteiten.

In onze bijzondere winkel vindt u handgemaakte cadeauartikelen, 2e kans artikelen en leuke cadeautjes.

Sinds oktober 2020 hebben wij een tweede vestiging. Dit is de MaTCH talentenloods. Deze winkel is gevestigd aan de James Wattstraat 2-A te Leeuwarden.
Wilt u een bijdrage doen en steunt u ons mooie initiatief? Wij kunnen altijd 2ehands artikelen gebruiken. Heeft u artikelen liggen die nog een 2e ronde door kunnen? Wilt u ons helpen? Kom gezellig langs in de winkel of in de talentenloods en lever ze daar in. Een heleboel klanten van ons zullen er blij mee zijn en zo kunnen wij de stichting financieren.

Heeft u geen artikelen om weg te geven maar draagt u onze mooie stichting een warm hart toe? Het is altijd mogelijk om ons een geldelijke donatie te geven. Ons bankrekeningnummer is NL97RABO0325987955.